ประกาศสภาเภสัชกรรม เรื่องการจัดจ้างสำนักงานทนายความเพื่อดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2537