การเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 9 (พ.ศ.2562-2564)
 

 

 

การเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 9

 

 

(พ.ศ.2562-2564)

 

 

 

       ด้วยคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 8 (พ.ศ.2559-2561) จะครบกำหนดววาระการดำเนินงาน 3 ปี ในวันที่ 16 ธันวาคม 2561

 

 

      คณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งจึงกำหนดให้มีการเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 9 ขึ้นในระหว่าง วันที่ 1 กันยายน 2561 - 31 ตุลาคม 2561

 

     และทำการนับคะแนน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 9 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

 

     ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งฯ ได้จากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ฯ ที่ประกาศไว้ ณ สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม

     หรือ ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ website สภาเภสัชกรรม ตาม Link ด้านล่างนี้

https://www.pharmacycouncil.org/index.php?option=com_pharmacist_election

 

 

 

      โดยเปิดให้ผู้สนใจสมัครเลือกตั้งได้ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 - 15 มิถุนายน 2561 ณ สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม อาคาร 6 ชั้น 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี 

 

 

 ท่านสามารถติดตามรายละเอียดการเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม ได้จาก website สภาเภสัชกรรม

  https//:www.pharmacycouncil.org

 หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 1877,0 2590 2439