รายการส่งใบอนุญาตฯ ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ EMS (25 มิ.ย. 62)
 

 

 

 

ปัจจุบันใบอนุญาตฯ จัดพิมพ์แล้วเสร็จ

ตั้งแต่ใบอนุญาตฯ เลขที่ ภ.40160 - ภ.41932

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 16.00 น.)

 

 ติดต่อขอรับได้ที่ สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม

อาคาร 6 ชั้น 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

จังหวัดนนทบุรี 

ในวัน และเวลาราชการ 08.30-16.30 น.

 

 ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ที่จัดพิมพ์แล้วเสร็จทางไปรษณีย์

ตรวจสอบเลขที่จัดส่งไปรษณีย์ EMS ได้ตามไฟล์ที่แนบท้ายนี้

 

การจัดส่งใบอนุญาตฯ จัดส่งให้ตามลำดับก่อนหลังของการแสดงความจำนงและชำระค่าธรรมเนียมการจัดส่ง และใบอนุญาตฯ ของบุคคลนั้นจัดพิมพ์แล้วเสร็จ