การเสวนาเรื่อง "การเตรียมตัวรับ New normal หลังวิกฤติไวรัสโควิด-19"
 

bullet 

 

 

การเสวนาเรื่อง "การเตรียมตัวรับ New normal หลังวิกฤติไวรัสโควิด-19"

วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00-12.00 นาฬิกา

ผ่านโปรแกรม Cisco Webex

 

                 11 สภาวิชาชีพ ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนาเรื่อง "การเตรียมตัวรับ New normal หลังวิกฤติไวรัสโควิด-19"
ในวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00-12.00 นาฬิกา ผ่านโปรแกรม Cisco Webex  
จำกัดจำนวน 300 คน

 

Link ลงทะเบียน

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScR4BiQlsimLlP5V4ERUgqaHsdJEqalrhdCIjbgUA4tCP2RjQ/viewform