คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม ครั้งที่ 301 (8/2563) วันที่ 20 กรกฎาคม 2563