ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม ที่ 1/2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 10 (พ.ศ.2564-2567)
 

 

 

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม

ที่ 1/2564

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 10 (พ.ศ.2564-2567)

***************************************************

     ทั้งนี้ สมาชิกท่านใดมีความประสงค์จะยื่นขอแก้ไขคัดค้านบัญชีรายชื่อดังกล่าว ให้ยื่นขอแก้ไขคัดค้านภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ณ ที่ทำการสำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม ชั้น 8 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

 

รายละเอียดของประกาศตามไฟล์ประกาศแนบท้ายนี้

 
 

deneme bonusu veren siteler izmir escort deneme bonusu jigolo siteleri Bahis siteleri istanbul jigolo vdcasino