ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม ที่ 2/2564 เรื่อง กำหนดการแนวทางการเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 10 (พ.ศ.2564-2567) ระยะเวลารับสมัคร ระยะเวลาลงคะแนน จำนวนกรรมการ สถานที่และวันนับคะแนน
 

 

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม

ที่ 2/2564

เรื่อง กำหนดการแนวทางการเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 10 (พ.ศ.2564-2567) ระยะเวลารับสมัคร ระยะเวลาลงคะแนน จำนวนกรรมการ สถานที่และวันนับคะแนน

 *************************************************

      กำหนดการแนวทางการเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 10 (พ.ศ.2564-2567)

1. จำนวนกรรมการ ที่จะทำการเลือกตั้ง จำนวน  12 คน

2. ระยะเวลารับสมัคร ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2564
     ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาเภสัชกรรม ให้ยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งตามที่คณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ กำหนด คือ 

    วิธีที่ 1 ผ่านระบบ Google Forms

    วิธีที่ 2 ส่งใบสมัครรับเลือกตั้งในรูปแบบ file Ms.Word ทาง Email

    หลักฐานการสมัคร
    1. ภาพถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตา ภาพถ่ายเป็นไฟล์นามสกุล .jpg ขนาดไม่เกิน 500 X 600 px

    2. สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม โดยให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองเอกสารทุกหน้า
    ทั้งนี้ให้ถือว่าเป็นการลงลายมือชื่อในใบสมัครรับเลือกตั้งทั้งแบบ Google forms และแบบ file Ms.Word ถือเป็นการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

     ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครในรูปแบบ fled Ms.Word พร้อมเอกสารประกอบ ไปให้ประธานคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ ผ่านทาง Email : election@pharmacycouncil.org 

3. ระยะเวลาลงคะแนนเลือกตั้ง
    3.1 กรณีลงคะแนนด้วยวิธีบัตรเลือกตั้ง (Paper vote) ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2564 ถึง วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น.

    3.2 กรณีลงคะแนนด้วยวิธีออนไลน์ (E-voting) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น.

4. วันนับคะแนนเลือกตั้ง วันที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

5. สถานที่และวันนับคะแนนเลือกตั้ง ณ ห้องประชุมสภาเภสัชกรรม ชั้น 10 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  เว้นแต่ จะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ซึ่งคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งจะประกาศให้ทราบต่อไป

 

รายละเอียดของประกาศตามไฟล์ประกาศแนบท้ายนี้

 
 

deneme bonusu veren siteler izmir escort deneme bonusu jigolo siteleri Bahis siteleri istanbul jigolo vdcasino