ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม ที่ 3/2564 เรื่อง ให้สมาชิกสภาเภสัชกรรม ที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม
 

 

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม

ที่ 3/2564

เรื่อง ให้สมาชิกสภาเภสัชกรรม ที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม
***********************************************

     สมาชิกสภาเภสัชกรรมท่านใด ที่ยังไม่มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม หากมีความประสงค์ จะออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม ให้ไปยื่นขอใช้สิทธิ์ เพื่อการลงคะแนนเลือกตั้ง ณ ที่ทำการสำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม ชั้น 8 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนนทบุรี ซึ่งทางคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม จะออกเลขเพื่อใช้ในการอ้างอิงบุคคล เนื่องจากยังไม่มีเลขใบอนุญาตฯ ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2564

รายละเอียดของประกาศตามไฟล์ประกาศแนบท้ายนี้

 
 

deneme bonusu veren siteler izmir escort deneme bonusu jigolo siteleri Bahis siteleri istanbul jigolo vdcasino