การเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 10 (พ.ศ.2564-2567)
 

bullet 

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม ที่ 1/2564
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 10 (พ.ศ.2564-2567)

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม ที่ 2/2564
เรื่อง กำหนดการแนวทางการเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 10 (พ.ศ.2564-2567) ระยะเวลารับสมัคร ระยะเวลาลงคะแนน จำนวนกรรมการ สถานที่และวันนับคะแนน

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม ที่ 3/2564
เรื่อง ให้สมาชิกสภาเภสัชกรรม ที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม ที่ 4/2564
เรื่อง ให้สมาชิกสภาเภสัชกรรมที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม (ยกเลิกประกาศฉบับที่ 3/2564) ลงทะเบียนภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น.

Link ลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิhttps://1th.me/dmxAV

กิจกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม

วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. : Club House "ชวนเภสัชกรคุย : อยากเห็นสภาเภสัชกรรม ชุดใหม่เปลี่ยนแปลงอย่างไร"

คณะทำงานประชาสัมพันธ์เลือกตั้งสภาเภสัชกรรม มาขอชวนพี่ๆ น้องๆ เภสัชกรมาคุยแลกเปลี่ยนกัน ในหัวข้อ “อยากเห็นสภาเภสัชกรรมชุดใหม่เปลี่ยนแปลงอย่างไร” โดยตามที่หลายท่านทราบแล้วว่าเรากำลังจะมีการเลือกตั้งวาระใหม่ ระหว่างวันที่ 1-15 ตุลาคม 2564 นี้ จัดโดย : คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์เลือกตั้งสภาเภสัชกรรม

… อยากให้ชวนกันเข้ามาฟัง เสนอความเห็น และชวนพี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆคนรุ่นใหม่ มาสมัครเป็นกรรมการสภาเภสัชกรรมชุดใหม่เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงกันนะครับ!
ตาม link นี้เลย https://www.joinclubhouse.com/event/mgwOZJgY

Moderators ชวนคุย เภสัชกรวิรุณ เวชศิริ, เภสัชกรหญิงพนิดา ปัญญางาม, เภสัชกรคมสัน โสตางกูร, เภสัชกร ดร.ชัยวัฒน์ คณิตวรานันท์, เภสัชกร รศ.ดร.กัมปนาท หวลบุตตา, เภสัชกรสุทธิพงค์ หนูฤทธิ์

พร้อมวิทยากรบรรยายพิเศษ : ภาพของวิชาชีพเภสัชกรรมในวันนี้และวันข้างหน้า โดย ศ.เกียรติคุณ ดร.ภก.สมพล ประคองพันธ์
โอกาสพูดคุย แลกเปลี่ยน ฝากความเห็นให้สภาเภสัชกรรมชุดใหม่ขับเคลื่อนไปในทิศทางใด... มาร่วมให้ความเห็นได้ที่ Clubhouse ในวันอาทิตย์ที่ 16 พ.ค. นี้ เวลาบ่ายโมงตรงนะครับ

การสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาเภสัชกรรม

ตั้งแต่วันที่ 1 มืถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น.

Link ใบสมัครรับเลือกตั้งผ่านระบบออนไลน์ https://1th.me/U3j4o

 

 

 

 
 

deneme bonusu veren siteler izmir escort deneme bonusu jigolo siteleri Bahis siteleri istanbul jigolo vdcasino