มุมดาวน์โหลด
ใหม่* งานทะเบียนและใบอนุญาต
การประชุมเชิงปฏิบัติการ สำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ
แบบฟอร์มอื่น
งานการศึกษา
   
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโดยเภสัชกร" วันที่ 1-2 ตุลาคม 2565
 


การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโดยเภสัชกร"
วันที่ 1-2 ตุลาคม 2565
ณ โรงแรมเดอะริช ถนนพระราม 5 จังหวัดนนทบุรี

สมัครผ่าน google form ตามลิงค์ https://forms.gle/zeWNUAJpBfN39aFSA

เมื่อได้รับการยื่นยันทาง Email กรุณาชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
สภาเภสัชกรรม ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา กระทรวงสาธารณสุข-ติวานนท์ เลขที่ 142-1-06705-6
ประเภท ออมทรัพย์ 
ภายหลังการได้รับการยืนยัน ภายใน 7 วัน มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
และส่งหลักฐานไปที่ Email รศ.ภญ.สุณี เลิศสินอุดม Lsunee@kku.ac.th
หรือ Line ID : 0816617237

กลุ่มเป้าหมาย : เภสัชกร ประมาณ 100 คน

หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องตลอดการอบรม : 10 หน่วยกิต

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สภาเภสัชกรรม 0 2591 9992-5

หรือติดต่อ รศ.ภญ.สุณี เลิศสินอุดม โทรศัพท์/ไลน์ไอดี 0816617237
รายละเอียดดังกำหนดการตามไฟล์แนบท้ายนี้