ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่่ 10/2562 เรื่อง เงื่อนไขการศึกษาฯ เพิ่มเติม_นส.โซเฟีย อาบู