มุมดาวน์โหลด
ใหม่* 30 ปี สภาเภสัชกรรม
ใหม่* งานทะเบียนและใบอนุญาต
แบบฟอร์มอื่น
งานการศึกษา
การประชุมเชิงปฏิบัติการ สำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ
   

หากมีคำถาม ข้อเสนอแนะ หรือเรื่องอื่นใด กรุณากรอกเรื่องที่ต้องการติดต่อในแบบฟอร์มด้านล่างนี้

จากคุณ :  *
โทรศัพท์ติดต่อกลับ :
อีเมล์ติดต่อกลับ :  *
หัวข้อที่ต้องการติดต่อ :  
ข้อความ :   *
  CAPTCHA code 
กรุณากรอกตัวอักษรตามรูปภาพ *  
 
   

1.กรณีพบเภสัชกรไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ในร้านขายยาตามเวลาที่แจ้งไว้ในใบอนุญาต หรือพฤติกรรมที่เข้าข่ายการกระทำความผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม สามารถแจ้งเรื่องกล่าวหาหรือกล่าวโทษต่อสภาเภสัชกรรม ผ่านระบบออนไลน์ ตาม Link ด้านล่างนี้
(โปรดให้ข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วนเพื่อการดำเนินงานได้ตามขั้นตอนต่อไป)

แบบการแจ้งเรื่องกล่าวหาหรือกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (สส.1) (ออนไลน์)

2.กรณีพบเภสัชกรไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ในร้านขายยาตามเวลาที่แจ้งไว้ในใบอนุญาต หรือพฤติกรรมที่เข้าข่ายการกระทำความผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม สามารถแจ้งเรื่องกล่าวหาหรือกล่าวโทษต่อสภาเภสัชกรรมเป็นหนังสือ ผ่านไปรษณีย์ ท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือตาม Link ด้านล่างนี้ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและส่งมาที่
ฝ่ายกฏหมาย สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 8 กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/19 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
(โปรดให้ข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วนเพื่อการดำเนินงานได้ตามขั้นตอนต่อไป)

แบบการแจ้งเรื่องกล่าวหาหรือกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (สส.1) (หนังสือ)