มุมดาวน์โหลด
ใหม่* งานทะเบียนและใบอนุญาต
ใหม่* Logo 30 ปี สภาเภสัชกรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ สำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ
งานการศึกษา
แบบฟอร์มอื่น
   

อาร์ม ตราสภาเภสัชกรรม

       อาร์ม ตราสภาเภสัชกรรม สำหรับเย็บติดกระเป๋าเสื้อกาวน์สำหรับเภสัชกร จำหน่ายชิ้นละ 50 บาท

 วิธีการชำระเงิน :

          1.ซื้อและชำระเงินด้วยตนเองได้ที่สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม ชั้น 8 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

          2.โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (ราคาอาร์ม ตราสภาเภสัชกรรม + ค่าจัดส่งขึ้นอยู่กับจำนวนที่สั่ง)

           - ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขากระทรวงสาธารณสุข ชื่อบัญชี สภาเภสัชกรรม เลขที่บัญชี 340-2-01454-8  ประเภทบัญชีออมทรัพย์

           - ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงสาธารณสุข ชื่อบัญชี สภาเภสัชกรรม เลขที่บัญชี 142-1-06705-6 ประเภทบัญชีออมทรัพย์

  ค่าอาร์ม และค่าจัดส่งอาร์มทางไปรษณีย์ EMS :

 จำนวน (ชิ้น)      ค่าอาร์ม (บาท)     ค่าส่ง (บาท)       รวมเงินโอน (บาท)

    1                          50                        50                      100

    2                          100                      50                      150

   3                          150                      50                       200

   4                          200                      50                       250

   5                          250                      50                       300

 ค่าไปรษณีย์จัดส่งอาร์ม สั่งจำนวนกี่ชิ้น ค่าจัดส่งเท่าเดิม คือ 50 บาท หากสั่งพร้อมเสื้อกาวน์ ไม่ต้องเสียค่าจัดส่งอาร์ม

 วิธีการจัดส่ง :

       Email ข้อมูลการสั่งซื้อของท่าน ไปที่ Email : sale@pharmacycouncil.org พร้อมแนบไฟล์สำเนาใบโอนเงิน  โดยเขียนระบุ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่ง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ และระบุว่าต้องการอาร์มกี่ชิ้น

         จากนั้นเจ้าหน้าที่สภาเภสัชกรรมจะจัดส่งอาร์ม ตราสภาเภสัชกรรมให้ท่านทางไปรษณีย์ต่อไป ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0 2591 9992-5

 

** ตราสภาเภสัชกรรมเป็นเอกสิทธิ์ของสภาเภสัชกรรม **

ตามข้อบังคับสภาเภสัชกรรมว่าด้วยตราของสภาเภสัชกรรม พ.ศ.2538