ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 13/2562 เรื่อง เงื่อนไขการศึกษาฯ เพิ่มเติม_นายอับดุลเลาะห์ ฮาแว