ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 43/2560 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นางสาวอัฟนาน หงะหงอ