ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 52/2564 เรื่อง การรับรองปริญญา ของนางสาวซาอีดะห์ แวบือซา ผู้สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์จากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ