ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 64/2564 เรื่อง การรับรองปริญญาของ นางสาวไอนะห์ สะบูติง ผู้สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์จากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ