ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 75/2564 เรื่อง กำหนดเงื่อนไขรับรองปริญญาฯ นส.อามีเน๊าะ สือแม