ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 17/2565 เรื่อง การรับรองปริญญาของ นางสาวชยานี สมานธรรมกุล ผู้สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์จากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ