ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 41/2565 เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขการศึกษา และฝึกปฏิบัติงานเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณารับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของนางสาวอักรีมะฮ์ วาเต๊ะ