ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 101/2565 เรื่อง การรับรองปริญญาของ นางสาวพิศวรรณ วิภาวิน ผู้สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์จากสถาบันในต่างประเทศ