ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 74/2566 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นางสาวมารีน่า จะปะกิยา ผู้สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์จากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ