ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 75/2566 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นางสาววริศรา ชัยอำนวย ผู้สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์จากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ