คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม ครั้งที่ 314 (10/2564) วันที่ 20 กันยายน 2564