คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม ครั้งที่ 329 (11/2565) วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565