คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม ครั้งที่ 332 (2/2566) วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566