คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม ครั้งที่ 333 (3/2566) วันที่ 3 มีนาคม 2566