คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม ครั้งที่ 336 (6/2566) วันที่ 2 มิถุนายน 2566