คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม ครั้งที่ 337 (7/2566) วันที่ 7 กรกฎาคม 2566