ร้านยาที่เข้าร่วมโครงการ สปสช.

 ร้านยาที่ผ่านการอบรมหลักสูตร “การดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยในร้านยาโดยเภสัชกรชุมชน” และ หลักสูตร “การป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพ: การใช้ยาคุมกำเนิดอย่างเหมาะสมและการคัดกรองความเสี่ยง” เข้าร่วมโครงการกับ สปสช.

รายชื่อร้านยาดูแลเจ็บป่วยเล็กน้อย 16 อาการ ผู้มีสิทธิบัตรทองรับยาที่ร้านได้ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
Link : https://www.nhso.go.th/downloads/204

สืบค้นข้อมูลร้านยา
Link : http://cpp.nhso.go.th/CPP/