ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่่ 7/2562 เรื่อง รับรองปริญญา_นส.คอรีเย๊าะ บาฮะ