ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 19/2562 เรื่อง ร้านยาที่ได้รับการรับรองร้านยาคุณภาพ สภาเภสัชกรรม รุ่นที่ 1-2562 จำนวน 9 ร้าน