ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 30/2562 เรื่อง เงื่อนไขการศึกษาฯ เพิ่มเติม ของนส.มารีน่า จะปะกิยา