ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 8/2563 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้การอบรมการใช้สารสกัดกัญชาฯ ครั้งที่ 4/2563 จำนวน 218 ราย