ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 26/2563 เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขการศึกษาและฝึกปฏิบัติงานเพิ่มเติมฯ ของ นส.อามามี สาและ