ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 12/2564 เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขการศึกษา และฝึกปฏิบัติงานเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณารับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของน.ส.ซาวานี ดาเยาะ