ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 19/2565 เรื่อง การรับรองปริญญาของ นางสาวคอรีเย๊าะ บาฮะ ผู้สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์จากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ