ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 36/2565 เรื่อง การรับรองปริญญาของ นายอับดุลเลาะห์ ฮาแว ผู้สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์จากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ