ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 37/2565 เรื่อง การรับรองปริญญาของ นางสาวพูไซมะห์ หะยีสาและ ผู้สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์จากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ