ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 39/2565 เรื่อง การรับรองปริญญาของ นางสาวนูรฮาฟีซา ตามะ ผู้สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์จากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ