ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 52/2565 เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขการศึกษา และฝึกปฏิบัติงานเพิ่มเติม เพื่อประกอบการรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นางสาวอัสมา สัญอี