ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 53/2565 เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขการศึกษา และฝึกปฏิบัติงานเพิ่มเติม เพื่อประกอบการรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นางสาวธันนะภัทร์ บุญญาภิสมภาร