ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 19/2566 เรื่อง การรับรองปริญญาของนายวิทวัส ศรีเอี่ยมตระกูล ผู้สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์จากสถาบันในต่างประเทศ