ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 42/2566 เรื่อง การรับรองปริญญาของ นางสาวฮัซซูน่า หลงสะเตีย ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันในต่างประเทศ