ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 94/2566 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นางสาวอัสมาร์ หะรอแมง ผู้สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์จากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ