ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 95/2566 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นางสาวอาซียะห์ บาเน็ง ผู้สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์จากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ