ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 10/2567 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นางสาวฮันนัน มามุ ผู้สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์จากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ