ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 11/2567 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นางสาวโซเฟีย อาบู ผู้สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์จากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ