ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 12/2567 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นางสาวกูอาฟียะห์ ยูโซะ ผู้สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์จากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ