ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 25/2567 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นางสาวปัญญ์ชนก หมื่นแก้ว ผู้สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์จากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ